ES Projektai

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „PROMI“ vykdo projektą verslo konkurencingumo skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0318. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“.
Projektui įgyvendinti skirta iki 41.000 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė dalyvaus 9 tarptautinėse parodose.

EU kuriame ateiti kartu
image description